Bambini 1

Vi har delt inn de minste barna i to grupper, Bambini 1 og Bambini 2 som har en blanding av ett- og to-åringer. For å sikre progresjon og at barna får ivaretatt sine behov, deler vi oss ofte inn i mindre grupper og samarbeider gjerne på tvers av småbarnsgruppene.

Vi tilrettelegger for ulike aktiviteter med hensyn til barnas nivå. Vi lager språksamlinger med fokus på å utvikle språket gjennom eventyr, dramatisering, sang og lek. Vi bruker gjentagelser og arbeider lenge med ett tema om gangen. Kjøkkenet vårt blir flittig brukt av de minste barna. På kjøkkenet får barna smake, sanse, røre, kutte, skrelle, bake, vaske opp, og alt annet som hører kjøkkenet til.

Personvern og cookies