Cinque

På denne avdelingen går de eldste barna i barnehagen. Det siste året før skolestart er barna medlemmer av skolespirene. Espira har utviklet en egen skolespirestandard, ”Siste året i barnehagen skal barna få oppleve et fantastisk år som gir de beste forutsetninger for en livslang læring”.

I Espira Scala Hundvåg er skolespirene samlet hele året, noe som byr på mange muligheter. Vi ønsker å ha fokus på lek, fantasi og undring. Leken har en egenverdi og er en livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken har mange uttrykksformer og fører til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. Barn får impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser. Barnehagen skal inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse.

Det er viktig at barna utvikler god sosial kompetanse som gjør dem i stand til å utvikle vennskap og beholde vennskap. Gjennom det siste året skal barna få allsidige erfaringer med prosjektarbeid, felles opplevelser gjennom turer og selvstendighetstrening. Prosjektarbeid gir barna erfaringer med å stå på en scene og opptre for et publikum. Vi ønsker å gi fra oss barn som er modne for skolestart, det vil si er løsningsorienterte, trygge på seg selv, har god selvfølelse og er gode medborgere.

Barna skal også få ulike varierte samspillserfaringer gjennom lek og skoleforberedende aktiviteter. Vi drar på skolebesøk til de aktuelle skolene barna skal begynne på om våren. Vi ønsker å gi barna de beste forutsettinger i overgangen barnehage/skole, samt mange gode minner de sent vil glemme.

Personvern og cookies