Lupetto

Lupetto er en av to avdelinger med 3- og 4-åringer. Dette for at 3-åringene skal få noen nært i alder å strekke seg etter og 4-åringene skal få være små faddere og forbilder for de yngre. Denne blandingen av disse to aldersgruppene er nytt for 2018/19 da vi de siste årene har operert med aldershomogene grupper. Vi har stor tro på at løsningen med å blande 3- og 4-åringene har gitt oss et godt grunnlag for å skape en flott pedagogisk plattform det kommende barnehageåret. For 3-åringene er dette en utrolig spennende periode i livet, og muligens den travleste for innehaverne av kropp og sinn. Da er det godt å ha noen litt eldre barn som nettopp har vært gjennom dette selv. Noen som kan være med dem i leken og støtte dem når de skal forsere den store stokken, steinen eller klatre opp i lekehytta. 4-åringene er blitt seg veldig bevisst sine lekekamerater. De begynner å sammenlikne seg med sine venner og deres selvbilder begynner å ta form frem mot skolestarten. Mestringsfølelse er et viktig ord å ha med seg sammen med 4-åringene. For både 3- og 4-åringen er det meget viktig med voksne som er 100% til stede. Som byr på seg selv, involverer seg i lek og inviterer til dialog.

Materiell vi løfter frem for 3- og 4-åringene er utstyr som innbyr til rollelek for trening på lek kompetanse og empati, formingsmateriell for trening av finmotorikk og stimulering av kreativitet, eventyr med konkreter for stimulering av språk.

Personvern og cookies