Lekespira

Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss konkretisert gjennom LekEspira. Ved hjelp av “spirer” illustreres hvert fagområde.

Personvern og cookies