SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Førskoleopplegget er for oss et satsningsområde. Skolespira består av de eldste barna fra alle tre husene som møtes to ganger i uka. Den ene dagen har de tilrettelagte pedagogiske aktiviteter innendørs. Disse aktivitetene er skoleforberedende og ledes av pedagoger. Aktivitetene følges opp dagen etter da gruppen er ute sammen på tur hele dagen.

Ettersom barna i vår barnehage sokner til ulike skoler, ser vi viktigheten av at barna blir godt kjent på tvers av husene. Da er det større mulighet for at de blir kjent med flere barn som skal på samme skole.

Etter nyttår er Skolespirene på skiskole og på våren er de på leirskole med to overnattinger.

Vi samarbeider med de ulike skolene i kommunen og det hender vi besøker de skolene hvor vi har flere barn som skal begynne. Vi sender også over skjemaer kommunen har utarbeidet for overgangen barnehage – skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Personvern og cookies